امروز جمعه 8 اسفند 1399
سامانه جامع نظارت ، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری (جانا)
1
شروع ثبت نام
2
اطلاعات تاسیسات گردشگری
3
اطلاعات بهره بردار/مدیرعامل
4
پایان ثبت نام

در صورتیکه در گذشته درخواستی را ثبت نکرده اید، می بایست در سایت ثبت نام نمایید و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایید.